Αναζήτηση

Τα Hygiene Kits αποτελούνται από 3 μικρο-κουρέτες με κοίλη λαβή των 8 χιλιοστών

Ταξινόμηση κατά

ZKM001

53,00 χωρίς ΦΠΑ
• ZFM142 – # 5/6 GRL 3M • ZFM145 – # 11/12 GRL 3M – Mesial • ZFM146 – # 13/14 GRL 3M – Distal
53,00 χωρίς ΦΠΑ

ZKM002

53,00 χωρίς ΦΠΑ
• ZFM143 – # 7/8 GRL 3M – Superfici vestibolari, linguali e palatali – Buccal, lingual and palatal surfaces • ZFM145 – # 11/12 GRL 3M – Mesial • ZFM146 – # 13/14 GRL 3M – Distal
53,00 χωρίς ΦΠΑ

Επιστροφή στην Κορυφή
Έχει προστεθεί προϊόν στο καλάθι σας